Nuorille

Linkin toimintaan kuuluvat kerhot ja leirit alakoulun, yläkoulun ja lukion oppilaille. Lisäksi Linkki järjestää kouluvierailuja ja ohjelmointikilpailuja.

Kerhot

Linkin kerhoissa ohjelmoidaan visuaalisella Scratch-työkalulla, Android-kehittämiseen sopivalla AppInventor-työkalulla sekä Python- ja Java-ohjelmointikielillä. Nuorimmat kerhoihin osallistujat ovat juuri lukemaan oppineita ja vanhimmat lukiolaisia.

Kerhot järjestetään lukuvuoden aikana neljässä 6 viikkoa kestävässä jaksossa.

Leirit

Linkki järjestää viikon mittaisia kesäleirejä alakoulun ja yläkoulun oppilaille.

Ajankohtaista Tiedekasvatuskeskuksessa

Linkki on osa Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskusta, joka vastaa monen eri alan tiedekasvatuksesta. Suosittelemme tutustumaan Tiedekasvatuskeskuksen uutisiin!