Javan perusteita lyhyesti

Koulutuksen sisältö

Webinaarisarjassa esitellään tekstipohjaisen Java-ohjelmointikielen perusteita, kuten ehdollisia lauseita, toistosilmukoita ja olioita, tavalla joka sopii aloittelijoille. Javaan tutustutaan Scratch-esimerkkien pohjalta, joten kokemus Scratch-ohjelmointikielestä on eduksi vaikkei kylläkään välttämätön. Webinaarit seuraavat vahvasti Linkki-tiedeluokan yläkouluikäisille suunnattua Java-materiaalia ja esiteltävän teorian pohjalta on mahdollista tehdä materiaalissa esiteltyjä tehtäviä.

Webinaarien tarkoitus on esitellä Javan perusteet yksinkertaisesti ja lyhyesti erilaisten esimerkkien kautta. Syvällisemmän Java-osaamisen hankkimiseen suosittelemme erityisesti Helsingin yliopiston 10 opintopisteen kattavaa MOOC-verkkokurssia.

Webinaareissa tutustutaan ohjelmointiesimerkkien lisäksi myös siihen millaisiin ongelmiin aloittelijat yleensä törmäävät.

Verkkokoulutus on osa valtakunnallista LUMA SUOMI -täydennyskoulutusohjelmaa. Ohjelman toteuttaa LUMA-keskus Suomi ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Muihin LUMA SUOMI -ohjelman maksuttomiin verkko- ja lähikoulutuksiin sekä materiaaleihin voit tutustua ohjelman sivuilla: https://suomi.luma.fi/ Tämä webinaari on osa LUMA SUOMI -ohjelman Ohjelmointia kaikille -hanketta.

Ilmoittautuminen

Webinaareihin voi ilmoittautua osallistujaksi Lyyti-palvelussa. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 26.8. klo 23:59.

Toteutusaikataulu

Webinaareja järjestetään 30.8.-4.10. välillä viikoittain torstaisin. Kukin kerta kestää noin tunnin. Webinaarien sisältö pohjautuu aina osin aiempien kertojen sisältöön, joten suosittelemme joka kerralle osallistumista.

Tallenteet

Webinaarien tallenteet tullaan niiden ollessa julkaisukelpoisia julkaisemaan myöhemmin sivuillamme. Tallenteet leikataan niin, että webinaareihin osallistuneet eivät niissä esiinny. Osallistujien esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset sisällytetään kysymyksestä riippuen tallenteisiin, mutta tällöin kysymyksen esittäjä anonymisoidaan.