Kiitokset Linkin tukijoille

Linkki on vuodesta 2011 asti järjestänyt kerho- ja leiritoimintaa sekä osallistunut useisiin tutkimushankkeisiin ja opetuksen kehittämisen projekteihin. Yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeista yhteistyökumppaneineen ja rahoittajineen löytyvät kotisivulle linkitetyistä Luma-vuosikertomuksista.

Haluamme kiittää mukana olleita tahoja heidän panoksestaan, olipa se sitten yhteistä toimintaa tai hankerahoitusta. Erityiskiitoksen saavat yliopistoyhteisössämme Tietojenkäsittelytieteen laitos/osasto isäntäorganisaationa sekä RAGE-tutkimusryhmä, jonka tutkimus ja tuotokset erottamattomasti näkyvät Linkinkin kautta tarjottavassa toiminnassa.

 

 

Helsingin kaupunki Luma-keskus Suomi Opetushallitus rahoittaa hanketta Helmet Aalto yliopisto LeGroup Maol ry Mooc.fi Vantaan kaupunki Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta Innokas