För ungdomar

Linkki organiserar programmeringsklubbar och -läger för barn och ungdomat i åldern 8-16. Dessutom tränar Linkki deltagare i programmeringstävlingar, deltar i arrangemangen för programmeringstävlingar, och tar emot skolklasser på vetenskapsklassbesök.

Klubbar

Grundinformation

Klubbtider- och plats

 • Linkki arrangerar fyra klubbperioder per år (tidig höst, sen höst, tidig vår och sen vår). Varje klubbperiod består av sex klubbmöten.
 • Alla klubbar (utom algoritm- och virtualklubbarna) går av stapeln kl. 16:30-18:30 i avdelningen för datavetenskaps utrymmen på campus Gumtäkt (adress Pehr Kalms gata 5).
 • Klubbdagarna varierar för varje klubbperiod, och de aktuella tiderna finns på registreringsblanketten.

Registrering

 • Då registreringen börjar uppdateras tiderna för nästa registrering på sidan Aktuellt.
 • Om du vill ha ett meddelande då registreringen för följande period börjar, kan du be om det på adressen linkki-kerhot@cs.helsinki.fi. (De föräldrar som har barn i den pågående klubbperioden får detta meddelande automatiskt.)
 • Registreringen sker med en Lyyti-blankett. Länken till den finns på sidan Aktuellt då registreringen är aktiv.

Språkkunskaper som krävs för klubbarna

 • Klubbarna hålls på finska. Deltagarna behöver tillräckligt goda språkkunskaper för att följa med instruktionerna på finska. Tvåspråkiga barn är naturligtvis välkomna.
 • I vissa mera avancerade programmeringsklubbar kan engelska applikationer användas för programmeringen. De som deltar i sådana klubbar borde kunna grunderna i engelska.
 • Om man har en färdig grupp kan man förfråga sig om instruktion på svenska. Om du är intresserad kan du kontakta Linkki.
 • Alla frågor och önskemål om klubbarna är välkomna på adressen linkki-kerhot@cs.helsinki.fi.

Klubburvalet och val av passande klubb

 • Urvalet av klubbar beskrivs i detalj på de finskspråkiga sidorna. Korta beskrivningar av klubbarna finns även på engelska.
 • Svaren till de vanligaste frågorna om klubbarna finns på sidan För föräldrar.
 • Koordinatorerna vid Linkki hjälper gärna till med valet av klubb. Dem når du lättast via adressen linkki-kerhot@cs.helsinki.fi. Vi ber dig särskilt ta kontakt om en villig klubbmedlem inte ännu har nått den rekommenderade åldern för klubben hen är intresserad av.
 • Vi hoppas också att ni meddelar adressen linkki-kerhot@cs.helsinki.fi om barnet har några specialbehov. Koordinatorerna och handledarna vid Linkki har tystnadsplikt vad gäller alla uppgifter från deltagare. Informationen hjälper arbetarna göra klubbupplevelsen den bästa möjliga för barnen.

Lägren

Linkki arrangerar veckolånga dagläger under skolornas sommarlov. Tidigare har programmeringslägren haft ett urval t.ex. av Scratch för nybörjare och mera avancerade programmerare, AppInventor och Java.

En typisk lägerdag innebär intressanta aktiviteter med datavetenskapligt innehåll. En stor del av dagen används till programmering i en datorklass. Dessutom ordnar handledarna annat program som presenterar vetenskap och Helsingfors universitet i allmänhet. Vissa lägerskolor har t.ex. besökt datavetenskapslabb. Under rasterna får barnen delta i aktiviteter och lekar utomhus.

Deltagarna äter lunch tillsammans varje dag (priset ingår i priset för lägret). De flesta läger bjuder också på ett nyttigt mellanmål under eftermiddagens rast. Det finns mera information om måltiderna i brevet som skickas till alla föräldrarna före lägret.

Om en deltagare är mycket ung eller osäker på rutten till och från lägret rekommenderar vi att en förälder följer hen. Äldre deltagare är ofta vana att resa för sig själv. På registreringsblanketten frågas det om barnet har tillstånd att resa ensamt.

På eftermiddagen av den sista lägerdagen är föräldrar och syskon välkomna att delta i en demonstration där deltagarna demonstrerar sina egna projekt. Dessutom kan föräldrar då fråga närmare om programmering som hobby.

Linkki hör till LumA-vetenskapsutbildningscentret vid Helsingfors universitet. Därför finns programmeringslägren tillsamman med andra vetenskapsläger på en lista med alla LumA-läger. Listan kommer att uppdateras då informationen om lägren för nästa sommar har slagits fast. Lägren går i huvudsak på finska. Under gångna år har en del läger också ordnats på svenska och engelska. Tvåspråkiga barn är förstås alltid välkomna!

Tävlingar

Linkki organiserar Datastjärnan-programmeringstävlingar tillsammans med MAOL rf och Aalto-universitetet. Dessutom tränar Linkki deltagare till de internationella BOI- och IOI-programmeringsolympiaderna.

Tävlingarna är avsedda för högstadie- och gymnasieelever. Det finns mera information på tävlingsorganisatörernas webbsajter och de finska Linkki-sidorna.

Information för föräldrarna

Vi har samlat svaren till de vanligaste frågorna om programmeringshobbyn och deltagande i klubbarna på sidan För föräldrar.