Yhteistyöprojektejamme

LUMA-Suomi -ohjelma

Linkki on LUMA-keskus Suomen osana mukana toteuttamassa LUMA-Suomi -kehittämishankkeen Ohjelmointia kaikille -osahanketta. Hankkeen myötä on tuotettu nuorten toiminnan malleja ja materiaaleja, opettajien täydennyskoulutuksia ja tuettu uusien yksiköiden syntyä.

Linkki haluaa olla mukana kehittämässä kansallista normistoa tietojenkäsittelytieteen osaamistavoitteille (ohjelmointia laajemmankin kokonaisuuden osalta), tukemassaa opettajien ohjelmointiopetuksen taitojen kehittymistä ja aktivoimassa nuoria ottamaan haltuunsa nykyaikaisen tietojenkäsittelyn välineitä.

Nuorisoasiainkeskus

Linkki on jo useiden vuosien ajan tehnyt yhteistyötä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalon kanssa, järjestäen kesäleirejä ja muita tapahtumia, muun muassa game jameja. Yhteistyön kautta on tavoitettu jo satoja nuoria sekä kymmeniä nuorisoasiainkeskuksen työntekijöitä.

Pulmaario

Pulmaario-hanke toteutettiin Helmet-kirjastojen ja tiedeluokkien Linkki ja Summamutikka yhteistyönä. Hankkeessa syntyi toiminnallisia matematiikan ja ohjelmoinnin pajoja, joita ohjasivat yhdessä tiedeluokkien väki ja kirjastoväki. Maksuttomat Pulmaario-pajat suunnattiin 9-13 -vuotiaille tytöille ja pojille.

Pulmaario-hankkeessa laadittiin ohjaajan opas, joka on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Jatkossa Pulmaario-hankkeen tuottama pajamalli leviääkin pääkaupunkiseudulta koko Suomeen kirjastoverkkoa pitkin.

Pulmaario-pajoja järjestettiin projektivuosien 2015-2017 aikana pääkaupunkiseudulla 13 kirjastossa, yhteensä 20 kpl. Lisäksi Pulmaario-pajoja, -teemapäiviä ja -koulutuksia järjestettiin eri kirjastoissa ympäri maan, noin kymmenellä eri paikkakunnalla. Ryhmäkoko pidettiin maksimissaan 20 lapsessa ja nuoressa. Lisäksi projektin tuotoksena syntyi lisätapahtumia mm. mediataitoviikolla ja äitienpäivän aikaan. Pulmaario oli esillä myös Educa-messuilla. Hankkeen tarkemmat tiedot löytyvät kirjastojen sivulta.

Rosan koodi

Rosan koodi on Ylen tuottama peli, jonka tavoitteena on innostaa alakoululaisia teknologian ja ohjelmoinnin pariin. Rosan koodissa pelaaja kerää koodipaloja annetuista haasteista ja pelastaa niillä Internet-maailman. Linkki tuotti Rosan koodiin parikymmentä Scratch-tehtävää. Niille kertyi 10.000 suoritusta.

Linkin tuottamat Rosan koodi -tehtävät löytyvät sivulta https://www.cs.helsinki.fi/rosankoodi/ ja Rosan koodi peli edelleen käytettävissä Ylen sivuilta palkintovideoineen.

YMCA

Keväällä 2017 Linkki koulutti Suomen YMCA-liiton kautta Turun NMKY:n vapaaehtoisia ja työntekijöitä sekä paikallisia opettajia ohjelmoinnin ohjaamisessa, yhteensä noin 20 henkilöä. Kesällä 2017 Turussa järjestettiin NMKY:n ensimmäinen ohjelmointileiri 15 osallistujalle. Yhteistyötä jatketaan syksyllä.

Yhteistyöideoita?

Linkki on kiinnostunut yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa ohjelmoinnin ja tietojenkäsittelytieteen yleissivistyksen levittämisessä sekä aihepiirin tutkimuksessa. Olemme kiinnostuneita myös yritysten kanssa yhdessä yhteiskuntavastuun kantamisesta yhteisten projektien tai tempausten kautta. Voimme yhdessä tuoda esiin työelämärelevanttia näkemystä tietojenkäsittelyn roolista nyky-yhteiskunnan erilaisissa toiminnoissa.

Yritykset tai yhteisöt voivat myös ohjata varoja Linkin perustoiminnan (nuorten ja opettajien aktiviteetit: ohjelmointi, tietojenkäsittely, tvt-taidot, mediataidot, digiyhteiskuntataidot, turvallinen tietotekniikan käyttö, urakuvat) ylläpitämiseen ja laajentamiseen. Opettajien täydennyskoulutus ja kansallinen yhtenäisyys tieto-, viestintätekniikka- ja ohjelmointitaitojen opetuksen tasossa ja arvioinnissa ovat erityisen ajankohtaisia asiota.

Olipa mielessäsi yhteistempaus tai tuki, ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen linkki@cs.helsinki.fi tai soita.