Tiedeluokka Linkki

Linkki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla toimiva tiedeluokka. Järjestämme peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattua harrastetoimintaa, jossa tietojenkäsittelystä kiinnostuneilla nuorilla on tilaisuus tavata toisiaan sekä tutustua kiinnostaviin aiheisiin. Linkki on kontaktipiste myös opettajien täydennyskoulutustarpeissa.

Linkki-tiedeluokka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden perehtyä tietojenkäsittelytieteeseen ja ohjelmointiin varhaisessa vaiheessa. Linkki järjestää noin 9-16 -vuotiaille nuorille harrastusmahdollisuuksia kesäisin ja koulupäivien jälkeen ja tukee opettajia tehtävissään tarjoamalla täydennyskoulutuksia. Linkin ohjaajat vierailevat perustoiminnan ohella joka vuosi myös useissa tapahtumissa tarjoamassa suurelle joukolle ihmisiä ensimmäisen kosketuksen ohjelmointiin.

Linkki on osa Helsingin yliopiston tiedekasvatusta ja tietojenkäsittelytieteen osastoa. Tiedekasvatus on jäsenenä kansallisessa LUMA-keskus Suomi -verkostossa, jota se myös koordinoi.

Linkki pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle algoritmisen ajattelun taitoja, ohjelmointitaitoja ja yleistä tietämystä tietojenkäsittelytieteen tarjoamista mahdollisuuksista. Samalla painotetaan vapautta luovuuteen ja tutkimiseen sekä hauskanpitoon tieteen parissa.

Kiinnitämme erityistä huomiota tyttöjen tavoittamiseen: tyttöjen kiinnostus teknisiä aloja kohtaan on edelleen liian matalalla tasolla Suomessa. Järjestämme kaikille yhteisesti suunnatun toiminnan ohella erikseen tytöille kohdistettuja kerhoja ja leirejä, jotta osallistumiskynnys madaltuisi. Pyrimme tarjoamaan tytöille positiivisia ensimmäisiä kokemuksia tekniikan parissa niin, että he tunnistavat paremmin oman potentiaalinsa.

Toiminta­kertomukset

Linkki on osa Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskusta, joka julkaisee toimintakertomuksen kerran vuodessa omilla sivuillaan.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus kuuluu valtakunnalliseen LUMA Suomi -verkostoon, jonka vuosikertomukset löytyvät verkoston kotisivuilta.

Medialle

Medialle tarjoamme käyttöön logomme. Jos olet kiinnostunut tekemään juttua toiminnastamme, ota yhteyttä Linkki-tiedeluokan johtajaan Lea Kutvoseen.