Vetenskapsklassen Linkki

Vetenskapsklassen Linkki är en enhet för utbildning i datavetenskap och programmering. Klassen erbjuder aktiviteter efter skolan med programmering för barn och unga i åldern 9-16, och stöder lärare med vidareutbildning i datavetenskap.

Linkki hör till vetenskapsutbildningscentret vid Helsingfors universitet, och är också en del av avdelningen för datavetenskap vid Helsingfors universitet. Vetenskapsutbildningscentret är medlem i och koordinator av det nationella nätverket LUMA centrum Finland.

Inom Linkki är vi intresserade av att sprida grundkunskaperna i algoritmiskt tänkande, programmeringsfärdigheter, och allmän kunskap om möjligheterna som datavetenskap erbjuder. Vidare påängterar vi friheten i att skapa och undersöka, och ha kul med vetenskap.

Aktiviteterna inom Linkki grundar sig på ett tiotal eftermiddagsklubbar med programmering varje år, och ett tiotal veckolånga dagsläger varje sommar. Största delen av aktiviteterna går på finska, men tvåspråkiga barn kan fråga saker på svenska eller engelska om de vill. Handledarna för aktiviteterna är universitetsstuderande, de flesta med datavetenskap som huvudämne. Dessa Linkki-handledare gör också regelbundet besök utanför universitetet, inte endast för att marknadsföra programmering som hobby, utan för att ge en första upplevelse av det också. Ett fokus ligger på att nå flickor: antalet flickor som visar intresse för tekniska ämnen är alltför låg, också i Finland. Vi arrangerar klubbar och läger uteslutande åt flickor, förutom de blandade aktiviteterna, för att sänka tröskeln för flickor. Ofta kan möjligheten för en chatt med endast flickor, och en första positiv upplevelse, markant minska på mindervärdighetkänslor. I själva verket brukar flickor veta mera, men föra mindre oväsen om det.

I Finland har man inte börjat undervisa programmering som obligatoriskt ämne förrän år 2016. Därför är utvecklingen av nytt läromaterial och utbildningen (uppdateringen) av lärare i ett nyt ämne en väsentlig del av våra aktiviteter. Eftersom alla finländska lärare har tagit en universitetsexamen i sitt ämne samt pedagogiska studier är kanalen till lärare i naturvetenskaper via det nationella nätverket LUMA naturligt. Det är intressant att delta i diskussionen om var målet för den nationella kunskapsnivån ska stå. I fråga om LUMA-nätverkets aktiviteter har vi regelbundet virtuella klubbar och webbseminarier som lärare kan använda i sin egen utbildning eller som en del av sin undervisning. Dessutom gör vi en mängd material på finska tillgängligt för lärarna efter att det har blivit noga testat inom klubbarna.

Förutom via skolor söker vi kontakt med barn och ungdomar via andra kanaler också. T.ex. drevs ett framgångsrikt projekt, Pulmaario, i samarbete med de offentliga biblioteken i huvudstadsregionen (HelMet-biblioteken). Projektet resulterade i en workshop-modell och läromaterial som bibliotekarier kan använda i aktivitetsbaserade workshops med probelmställningar i matematik och programmering. Uppföljaren till detta projekt siktar på att sprida konceptet till hela landets offentliga bibliotek. En annan aktivitet som inte ingick i skolverksamheten var ett YLE-projekt med ett spel där ungdomar kunde lära sig att skriva kod på basen av olika utmaningar, och använda koden för att få mera episoder till en animerad berättelse. Medan själva spelet ökade medvetandet om programmering, datorer, och teknik, internet och vetenskap, fick Linkki en större mängd barn att prova på programmering för att lösa utmaningarna som skapats för detta projekt.

Verksamhetsberättelser

Den årliga verksamhetsberättelsen för vetenskapsutbildningscentret LumA finns på centrets webbsida.

Vetenskapsutbildningscentret vid Helsingfors universitet hör till det nationella nätverket LUMA Finland, vars årsberättelser finns på nätverkets webbsida.

Tyvärr publiceras verksamhets- och årsberättelserna endast på finska tills vidare.

Till medierna

Media får använda vår logotyp. Om du är intresserad av att skriva om våra aktiviteter kan du kontakta Linkki-vetenskapsklassens direktör, Lea Kutvonen.