För lärare

Material

Under årens gång har Linkki producerat mycket material för undervisning av programmering (t.ex. Scratch, Python, Java, AppInventor). Materialen har testats under Linkkis programmeringsklubbar och är mycket lämpliga också för skolundervisning. Största delen av materialet är på finska. Du kan söka efter material som passar dina behov med hjälp av sökfunktionen.

Det finns färdiga idéer och material för Scratch-lektioner att få från Kluraklubbs handledarguide. Med hjälp av guiden är det lätt att ge lektioner utan att ha någon erfarenhet av programmering. Guiden skapades som ett resultat av ett samarbetsprojekt med HelMet-biblioteken, finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet innebar praktisk matematik och programmeringsworkshops som organiserades i bibliotek. Materialet innehåller en stor mängd testade programmetings- och matematikuppgifter.

Lärogrupper

Vill du organisera ett skolbesök till Linkki för din klass? Liksom andra vetenskapsklasser inom Vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet arrangerar även Linkki kostnadsfria besök för skolklasser. Mera information finns på Vetenskapsfostrans webbsajt.

Lärarutbildning

Linkki organiserar aktivt lärarutbildning och webb-seminarier. Utbildningarna hålls huvudsakligen på finska. Möjligen kommande utbildning på svenska kommer att annonseras på sidan Aktuellt. Om du är intresserad av utbildningsutbudet mera generellt finns det mera information på finska på sidan Opettajille.

Önskemål om programmeringslektioner på svenska?

Om du vill organisera programmeringsundervisning på svenska åt en grupp och du behöver en handledare, kan du kontakta Linkki (linkki@cs.helsinki.fi). Handledarna i Linkki har erfarenhet både av att utbilda lärare och organisera lektioner för elever i alla åldrar. Vid behov försöker Linkki förmedla handledare som kan arbeta på svenska eller engelska.