Handledare

Handledarna i Linkki är huvudsakligen universitetsstuderande som har studerat tillräckligt med datavetenskap samt har handledar- eller undervisningserfarenhet för arbete med barn och ungdomar. Handledarna har varierande utbildning från t.ex. universitetets lärarutbildning, församlingarnas handledarverksamhet, eller MLL:s klubbverksamhet. De har ett gemensamt starkt intresse för att arbeta med barn och ungdomar.

Alla handledare har utbildats i arbetsmetoderna i Linkki, inklusive hur man ska agera i specialsituationer. En del av dem har dessutom erlagt Kurs i livräddande första hjälpen vid Röda Korset. I enlighet med lagen granskas handledarnas brottsregister senast tre månader efter att de börjat arbeta.