Aktuellt

På kommande

Höstens klubbar

Anmälningen till höstens klubbar öppnas 23.8.2021 klockan 07:00. Man kan anmäla sig med en Lyyti-blankett. Klubbdagarna och uppdaterat utbud finns på vår finskspråkig sida. Klubbarna ordnas på finska.

Blanketten finns på finska och engelska. Man kan byta språk via knappen uppe till vänster på blanketten.

Det finns mer information om hur man väljer passande klubb på sidan För ungdomar.

Elevgrupper på besök till Linkki

Bokningskalender för skolbesök under hösten 2021 öppnas senare. Mer information kan man hitta från Vetenskapsfostrans sidan (på finska). Linkki kan ta emot besök också på svenska.

Organisera Pulmaario verkstäder

Kluraklubb är en verkstadhelhet av matematik och programmering som är gjord för 9-13 -åriga barn och unga. Man behöver inte tidigare erfarenhet för att organisera verkstäder. Instruktioner kan hittas från Kluraklubbens handledarguide. Projektet Pulmaario förverkligades i samarbete mellan HelMet-biblioteken och Helsingfors Universitetets Vetenskapsutbildningscentrum.

Färska evenemang

Språket för Linkki-evenemangen är huvudsakligen finska. Naturligtvis är även svenskspråkiga välkomna att delta! Sporadiskt kan vi också arrangera svensksrpråkiga evenemang, som då kommer att synas under rubriken På kommande på den här sidan.

På vår finskspråkiga sida finns noggrannare beskrivningar av gångna evenemang.