Linkin tavoite

Linkki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella toimiva resurssikeskus, joka järjestää peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattua harrastetoimintaa, jossa tietojenkäsittelystä kiinnostuneilla nuorilla on tilaisuus tavata toisiaan sekä tutustua kiinnostaviin aiheisiin. Linkki on kontaktipiste myös opettajien täydennyskoulutustarpeissa. Linkki on valtakunnallisen LUMA-keskuksen alainen resurssikeskus.

 

Rosan koodia pelataan myös Linkissä

Ylen peli Rosan koodi innostaa nuoria ohjelmoinnin pariin. Linkki on tuottanut joukon Scratch-tehtäviä Rosan koodin haasteiksi. Ensimmäiset näistä avattiin sunnuntaina 16.10. 2016. Niitä pääsee kokeilemaan sivulla https://linkki.cs.helsinki.fi/rosankoodi/. Lisätietoja myös Linkin projektisivulla.

 

Kutsu: StarTilla Suomen hyvään tulevaisuuteen

LUMA-keskus Suomi -verkosto kutsuu Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikki koulut, päiväkodit ja harrastusryhmät mukaan iloiseen yhdessä oppimiseen!

Kuvia StarT-hankkeen tiimoilta

 

Nuorten toiminta

Tietojenkäsittelyn resurssikeskus Linkki on Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen osana toimiva keskus Tietojenkäsittelytieteen laitoksella.

Linkki innostaa ja motivoi lapsia ja nuoria tutustumaan tietojenkäsittelyyn, ohjelmointiin ja digitaalisen yhteiskunnan uusiin mahdollisuuksiin. Näiden teemojen opetus peruskouluissa alkaa syksyllä 2016, minkä takia tarjotaan tukea opettajien omakohtaiseen valmentautumiseen tässä tehtävässä.

Linkki tukee oppimista ja harrastuneisuutta tietojenkäsittelyn useilla alueilla:

  • tiedon haun ja monipuolisen digitaalisen esittämisen erilaisia sovellusohjelmia käyttäen,
  • tietämykseksi jalostamisen datasta, - erilaisten mallien muodostamisen ja niiden varassa ongemien ratkaisemisen ja
  • ohjelmoinnin graafisilla ja tekstuaalisilla välineillä.

 

Lapsille ja nuorille Linkki järjestää vuosittain syys- ja kevätlukukausina kerhoja eritasoisille ohjelmoijille, myös yhdessä muiden matemaattis-luonnontieteellisten aineiden LUMA-keskusten kanssa. Kesäisin järjestetään leirejä. Valmennusta lukio- ja peruskouluikäisille järjestetään eräisiin kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmointikisoihin. Yhteistyöverkostoon kuuluvat myös HelMet-kirjastot, joissa järjestetään yhdessä matematiikan Summamutikka-keskuksen kanssa ongelmanratkaisukeskeisiä, ohjelmointiin orientoivia workshopeja.

 

Leirien ja kerhojen tuotantoa

Meripelastuspeli

Linkin kevään kerhot pääsivät LUMA-sanomiin. LUMA-sanomissa on juttu Linkin kevään kerhoista; kirjoittajana Linkin ohjaaja Ada-Maaria Hyvärinen ja kuvaajana tietojenkäsittelytieteen laitoksen lehtori Arto Wikla. Lue juttu osoitteesta http://luma.fi/artikkelit/3746/meripelastustarina-taipuu-moneksi-ohjelmointikerholaisten-peleissa.
Lue lisää

Kesä 2012

Kesän 2012 peliohjelmointileirien satoa.
Lue lisää

Ohjelmointia Scratchin kanssa (beta)

Ohjelmointia Scratchin kanssa -opas.
Lue lisää

Möhköpeli - peliarvostelu

Möhköpeli on kesän peliohjelmointileirin satoa. Suunnittelu ja toteutus: Stefan Rua.
Lue lisää

Look out for Asteroids -peliarvostelu

Kesän peliohjelmointileirin satoa. Suunnittelu ja toteutus: Oskari Ojavuo
Lue lisää
 

Opettajat ja yliopisto-opiskelusta kiinnostuneet

Opettajille Linkki tarjoaa täydennyskoulutusta uuden opetussuunnitelman toteutusta tukemaan. Linkin tuottamat kerho-, leiri- ja ohhelmointitehtävät ohjaajanopastuksineen ovat opettajien vapaasti käytettävissä oppitunneilla. Oppilaille voi myös suositella virtuaalikerhoa, esimerkiksi ohjelmointiopetuksen eriyttämistilanteissa. Linkki pyrkii jatkossa myös koordinoimaan muualla tuotetun vastaavan materiallin saatavuutta Linkin sivuston kautta.

Linkki-vierailuja ja omalle ryhmälle räätälöityä toimintaa voi tiedustella koordinaattoreilta!

Erityisenä toimintatapana Linkki tarjoaa avointa verkkokurssia (MOOC, massive open online course) ohjelmoinnin perusteiden opiskeluun. Kurssi soveltuu etäkoulutuksena käytettäväksi yhdessä muiden kurssilaisten ja ohjaajien muodostamassa yhteisössä. Lisäksi kurssi toimii myös yhtenä sisäänottoväylänä Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintoihin.

 

Yhteystiedot

 

Osoite: Linkki, Tietojenkäsittelytieteen laitos,
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), 00014 Helsingin yliopisto.

Linkki-luokka on Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tiloissa, Exactum-rakennuksessa Kumpulan kampuksella. Katso kartta- ja matkustusohjeet laitoksen yhteystietosivulta tai suunnista Exactumin pääovelle tällä kartalla (pdf).Linkki-luokka on 2.kerroksen keskivaiheilla, viirein ja viitoin merkittynä.

 

Kontaktit