UNIVERSITY OF HELSINKI

Oppilaan palaute

Anna palautetta LUMA-tiedekasvatuskeskuksen Linkki-luokan toimintaan liittyvään materiaaliin.

Sähköpostiosoitteesi?

Voit haluessasi antaa sähköpostiosoitteesi, jos olet 13-vuotias tai sitä vanhempi

Mikä materiaali on kyseessä? *

Miten päädyit tämän materiaalin pariin?

Koulun tai opettajan suosituksesta
Kerhon tai leirin suosituksesta
Vanhempien tai aikuisten tuttujen vihjeestä
Kavereiden vinkistä
Tekniikka- tai ohjelmointitapahtumasta
Verkkokeskustelusta
Löysin itse muulla tavalla
Muu:

Mitä pidit materiaalista?

012345
tylsää   hauskaa

Mitä opit materiaalista?

012345
Materiaalin tavoitteet  
eivät sovi minulle  
Materiaalin tavoitteet
ovat sopivia minulle

Mitkä seikat vaikuttivat materiaalin sopivuuteen?

Mitä onnistuit tekemään?

Miten aiot käyttää oppimaasi?

Kauanko käytit tämän materiaalin opiskeluun?

alle 1 tunnin
useita tunteja, ei kuitenkaan kokonaista päivää
muutaman illan tai yhden viikonlopun
viikon
enemmän

Toimitko yksin vai kavereiden kanssa?

Yksin
Aikuisen auttamana
Kavereiden kanssa
Virtuaalikerhossa tai muussa verkkoyhteisössä

Saitko ohjelmoitua jonkin kokonaisuuden? Millainen se on? Pitävätkö kaverisi siitä myös?

Huomasitko materiaalin asettamat tavoitteet? Vastasivatko ne sinun toiveitasi ja tarpeitasi?

Keräämme kouluverkostoa yhteistyöhön. Jos haluat koulullesi lisää tämänkaltaista toimintaa, kerro meille koulusi nimi ja paikkakunta.

Vapaa palaute
Varmista, että En ole robotti -ruudussa on -merkki, muuten vastauksesi eivät talletu.