UNIVERSITY OF HELSINKI

Opettajan palaute

Anna palautetta LUMA-tiedekasvatuskeskuksen Linkki-luokan toimintaan liittyvään materiaaliin.

Sähköpostiosoitteesi? *

Mikä materiaali on kyseessä? *

Miten päädyit tämän materiaalin pariin?

Opettajankoulutuksesta
Koulun tai opettajatoverin järjestämä tapahtuma
Täydennyskoulutuksesta
Ammattilehdistä
Verkkokeskustelusta
Toimin ohjaajana tapahtumassa
Löysin tiedon itse
Muu:

Mitä pidit materiaalista?

012345
tylsää   hauskaa

Opitko jotain materiaalista?

012345
En oppinut  
hyödyllistä  
Opin paljon
hyödyllistä

Luettele materiaalista oppimiani asiota

Oliko materiaali sopiva oppilailleni?

012345
Materiaalin tavoitteet  
eivät sovi oppilailleni  
Materiaalin tavoitteet
sopivia oppilailleni

Mitkä syyt johtivat sopivuuteen tai sopimattomuuteen?

Mitä onnistuit tekemään materiaalin innoittamana?

Millä tavalla arvelet tulevien oppilaidesi hyötyvän tästä? Miten arvelet ottavasi näitä oppeja käyttöön?

Milloin ja minkä pituisena opetus tapahtui tai aiot sen järjestää?

Kuinka monta oppilasta opetit?

Mitä oppilaasi näyttivät saavutustensa kautta tarkasteltuna oppineen?

Keräämme yhteistyökouluverkostoa oppimateriaalien ja oppimisen arvioinnin kehittämiseksi. Voit ehdotaa meille yhteydenottoa sopivaksi katsomaasi kouluun - kerrohan myös perusteesi valinnallesi.

OPPILAIDEN PALAUTE

Täyttiväthän oppilaasi materiaaliin liittyvän palautekyselyn?

Heidän palautteensa on meille tärkeää, sillä toiminnan pysyvyyden luomiseksi joudumme raportoimaan saavutettujen koulujen, luokkien määrät, sekä oppilaiden ja opettajien määrät. Mittareihin kuuluvat vielä saavutetut oppimateriaalikohtaiset oppimistavoiteet.

Kiitokset palautelomakkeen käytöstä!

Ellet käyttänyt lomaketta, voit alla raportoida vapaasti vastaavia tietoja omin sanoin.

Vapaa palaute
Varmista, että En ole robotti -ruudussa on -merkki, muuten vastauksesi eivät talletu.