Tutkimusprojektit Linkissä

Tutkimus ohjelmointikerhoon tai -leirille osallistumisesta

Lapsenne on osallistumassa Linkki-tiedeluokan järjestämään ohjelmoinnin opetukseen. Tapahtuman opetussisällöstä vastaa Helsingin yliopiston Linkki-tiedeluokka, missä tutkitaan myös ohjelmoinnin opiskelua ja oppimista. Tutkimuksen tarkoitus on havainnoida ja arvioida ohjelmoinnin opiskelun vaikutusta osallistujan osaamiseen, asenteisiin sekä motivaatioon. Tuloksia hyödynnetään oppimateriaalin kehityksessä ja parantamisessa.

Tutkimus koostuu osallistujalle kohdennetuista kyselyistä sekä haastatteluista, mutta käsittää myös opiskelun havainnointia ja arviointia. Tutkimukseen liittyvät seuraavat ehdot:

  1. Kaikki tutkimusaineisto tullaan anonymisoimaan siten, ettei yksittäistä leiriläistä voida tunnistaa aineistosta.
  2. Anonymisoidusta aineistosta voidaan poimia lainauksia tutkimuksen tueksi, mutta koko tutkimusaineisto tulee pysymään vain rajatun tutkijajoukon saatavilla.
  3. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta.

Tutkimuksen järjestää Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen osasto, joka tekee aiheessa yhteistyötä Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen, LUMA-keskus Suomen ja HIIT-tutkimuslaitoksen kanssa.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät tutkimukseen:

Lea Kutvonen, lea.kutvonen@cs.helsinki.fi, +358 50 415 1362

Virpi Sumu, virpi.sumu@cs.helsinki.fi