Täydennyskoulutus 25.10.2013

25.10.2013 • Helsinki  •

Opi peliohjelmointia ja sen käyttöä opetuksessa -täydennyskoulutus
Kuvaus:
Valtakunnallisen LUMA-keskuksen järjestämän koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja

  • ymmärtää, mitä visuaalinen ohjelmointi toimintana ja nuorten kanssa yhteisenä tekemisenä tarkoittaa
  • hallitsee tarvittavat tiedot (peruskäsitteet) sekä taidot (perusteet ja konkreettiset työvälinetaidot), jotka mahdollistavat tietokoneohjelmoinnin käyttämisen osana omaa opetusta aineesta riippumatta
  • osaa tukea nuorten toimintaa heidän omissa ohjelmointiprosesseissaan
  • osaa luoda pienimuotoisia näytelmiä ja pelejä Scratch-ympäristössä.

Paikka:
Exactum (Gustaf Hällströmin katu 2b), Kumpulan tiedekampus, Helsinki
Aika:
pe 25.10.2013 klo 9.00-15.00
Kouluttaja:
Emilia Hjelm, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Helsingin yliopisto
Ilmoittautuminen:
Koulutukseen ilmoittaudutaan ti 22.10. mennessä e-lomakkeella.
Lisätiedot:
Lisätietoja koulutuksesta antaa Emilia Hjelm, emilia.hjelm@helsinki.fi.
Koulutus on osallistujille maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta (mahdollisia matka-, majoitus-, ateria- tai sijaiskuluja ei korvata).
Helsingin kaupungin koulujen suomenkielisen perusopetuksen opettajien sijaiskulut maksetaan tarvittaessa keskitetyistä määrärahoista. Tilinumero on 403200 50085100 5000000 100 030300 500237. Rehtorin päätöksellä varustettu virkavapaushakemus liitteineen (koulutuksen ohjelma) lähetetään sisäpostilla Matikkamaahan (Matikkamaa, PL 3010) kustannuspäätöstä varten.