MOOC - avoimet massiiviset verkkokurssit

 

Mikä MOOC?

 

  • MOOC eli "massive open online course" tarjotaan koko Suomen lukioihin, muihin kouluihin ja oppilaitoksiin
  • vastaa sisällöltään, toiminnaltaan ja vaatimuksiltaa täsmällisesti Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseja Ohjelmoinnin perusteet (5 op) ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
  • Kyseessä ovat alan parhaiden käytäntöjen mukaiset ohjelmointikurssit heillekin, joilla ei ole muuten mahdollista opiskella tietotekniikkaa omassa koulussaan. Lähetämme koekysymykset postissa valvovalle opettajalle; opettaja lähettää vastauspaperit meille, me tarkastamme ne ja rekisteröimme suorituksen.
  • Sekä koulut että yliopisto saavat hyväksyä kurssin osaksi opintojansa (sekä muutkin yliopistot hyväksilukuperiaatteen nojalla)
  • Olemme avanneet väylän tietojenkäsittelytieteen pääaineen opinto-oikeuteen MOOC-suorituksen kautta, jotta parhaille osallistujille voidaan taata opiskelupaikka -- kunhan he pystyvät osoittamaan valvotuissa oloissa suoriutuneensa kurssista riittävän itsenäisesti
    • MOOC takaa "lentävän lähdön" pääaineopintoihin yliopistossa
  • Kurssi järjestetään alkaen kevät 2012
  • Lisätietoa osoitteesta mooc.fi

MOOC:in logo ja linkki sivulle mooc.fi