Tervetuloa Linkki-luokkaan!

 

Linkin logo

Tervetuloa Linkki-luokkaan huoneessa C221, Exactumin 2.kerroksessa. Tunnistat luokan jo kauempaa värikkäistä viireistä ja Angry Birds -hahmotkin saattavat lennähtää ovella vastaan. Suunnistusohjeet Exactumiin löytyvät laitoksemme yhteystiedoista.

Luokassa on aina leppoisa tunnelma: kysyä saa ja pitääkin, sillä se on paras tapa oppia. Kerhoa tai leiriä valitessa kannattaa kiinnittää huomiota paitsi aktiviteettisivulla ilmaistuihn ikäryhmäohjeisiin ennen kaikke aikaisemmin hankittuihin taitoihin. Alkuvaiheen kerhoissa rinnakkaisissa ryhmissä voi tehdä omien taitojen mukaan helpompia tai haastavampia ohjelmia. Eteneminen vaativampiin ohjelmointiympräistöihin onnistuu myös helposti. 

Kavereiden kanssa on kiva tehdä yhteistä projektia ja ohjelmoida, testailla ja etsiä ongemia omista tuotoksista. Taito karttuu kokeilemalla mutta ohjaajat antavat aina vihjeitä kulloisenkin haasteen ratkomisessa.

Linkki-luokan, kirjasto- tai nuorisokeskus-tilojen ja tapahtumakalenterista löytyvien muiden tapahtumapaikkojen lisäksi Linkki toimii myös virtuaalisesti verkkoyhteisöissä.

Linkin lyhyen esittelyvideon näet tästä.

Toimintaa

Linkki-keskuksen toimintaan kuuluvat säännöllisen vuosikellon ohjaamana

  • syys- ja kevätlukukausien kerhot:
  • nuorimmille ohjelmointikerho kuvasymboleihin perustuvan Scratch-ohjelmoinnin parissa,
  • hieman pidemmälle ehtineille Java- ja Python-ohjelmointia (tekstiperustainen) peliohjelmointi ja
  • algoritmikerho, joka kohtaa nuorimmat kilpaohjelmoijat, lukiolaiset ja myös korkeakouluopiskelijat.
  • ohjelmointikilpailut ja niihin valmentautuminen syyslukukauden Datatähti-kisasta mukaan lähtien joko lukiolaisena tai jo aiemmin vastaavat taidot keränneenä,
  • opettajien täydennyskoulutukseen osallistuminen,
  • LUMA-verkkolehtien kautta mukavan puuhailun ja vakavamman tutkimustiedon vaihtamisen merkeissä verkostoituminen,

 

Kiinnostaako vierailu?

Linkki-luokassa ja Tietojenkäsittelytieteen laitoksella yleisemminkin on mahdollisuus käydä sovittuna ajankohtana vierailulla. Olemme järjestäneet tapahtumia esikoululaisille, uranäkymistä jo kiinnostuneille nuorille, opettajille ja tietojenkäsittelytieteen osa-alueiden kouluopetuksesta kiinnostuneille ulkomaisillekin tutkijaryhmille.
 
Linkki käy myös kouluilla esittelemässä ohjelmoinnin opetusta ja siihen liittyviä välineitä ja lähestymistapoja.

Linkki 2015-2016

Linkki on LUMA-keskuksen (Helsinki) ja LUMA-Suomi -kehittämisohjelman jäsen. Linkin toimintakertomus on siten osa LUMA-keskuksen toimintakertomusta. 
Linkki saa koordinaattoreidensa osapäiväiseen toimintaan rahoitusta LUMA-hankkeesta, Tietojenäsittelytieteen laitos (HY) on tukenut tutkimus- ja kehitystyötä erillisrahoitettujen hankkeiden ohessa. Yhteistyötä tehdään Opettajankoulutuslaitoksen, Summamutikka-keskuksen (matematiikan laitoksen LUMA-yksikkö), Innokas-verkoston, HelMET-kirjastojen, MAOLin, Helsingin ja Vantaan kaupunkien ja erinäisten koulujen kanssa.
Alkavan akateemisen vuoden aikana huomiota kiinnitetään

  • Linkin tiedotusta ja sponsoriohjelmien kehittämiseen
  • täydennyskoulutuksen vahvistamiseen ja tukemiseen, myös oppimateriaalien tuotannon osalta

Ohjaajien tausta

Kerhojen ja leirien ohjaajat ovat tyypillisesti yliopisto-opiskelijoita, joilla on sekä oma tietojenkäsittelytieteen opintokertymä riittävä että sopivasti kokemusta ja kouluttautumista nuorten ja lasten kanssa toimimiseen. Koulutustausta on näillä pientä palkkiota saavilla vapaaehtoisilla varsin vaihteleva: nuorten kanssa toimintaa on opittu rippikoulujen isosina, MLL:n toiminnassa kuin varsinaisessa opettajankoulutuksessakin luokanopettajan tai aineenopettajan opintojen yhteydessä. Myös LUMA-toimintaan liittyville räätälöity ohjaajakurssitus lisää valmiuksia.

Lainmukaisesti nuorten kanssa toimivilta tarkastetaan viimeistään 3 kuukauden kuluessa taustat ja yliopisto on myös vakuuttanut kerholaiset ja leiriläiset vahinkojen varalta. Nuorimpien kohdalla on syytä vanhempien tai muiden saattajien ilmoittaa (mielellään kirjallisesti), mikäli lapsi saa lähteä leiri- tai kerhokerran jälkeen omatoimisesti kotiin tai muun henkilön matkaan.

Linkki-ihmiset

Koordinaattorit Jenna Tuominen ja Virpi Sumu sekä johtaja Lea Kutvonen 

Jenna Tuominen

Virpi Sumu

Lea Kutvonen

 

 

 

 

 

 

Linkin ohjaajia keväällä 2015

Linkin ohjaajat