Linkin tavoite

Linkki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella toimiva resurssikeskus, joka järjestää peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattua harrastetoimintaa, jossa tietojenkäsittelystä kiinnostuneilla nuorilla on tilaisuus tavata toisiaan sekä tutustua kiinnostaviin aiheisiin. Linkki on kontaktipiste myös opettajien täydennyskoulutustarpeissa. Linkki on valtakunnallisen LUMA-keskuksen alainen resurssikeskus.

 

Innostu ohjelmoinnista Linkissä

Linkin kerholapsia ja ohjaaja Jenna.

Linkissä on avoimet ovet kevään kerhojen alun kunniaksi!

 
Aika: torstaina 18.1.2018 kello 15-18:30
Paikka: Linkki-luokka C221, 2. krs, Exactum, Gustaf Hällströmin katu 2b (kartta)
 
Tilaisuudessa kaikenikäisillä on mahdollisuus mm.
  • Tutustua Linkin toimintaan ja keskustella ohjaajien kanssa
  • Kokeilla ohjelmointia 
  • Miettiä josko ohjelmointikerho olisi kiva harrastus
  • Saada apua omiin peliprojekteihin
Tervetuloa!
 

Nuorten toiminta

Tietojenkäsittelyn resurssikeskus Linkki on Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen osana toimiva keskus Tietojenkäsittelytieteen laitoksella.

Linkki innostaa ja motivoi lapsia ja nuoria tutustumaan tietojenkäsittelyyn, ohjelmointiin ja digitaalisen yhteiskunnan uusiin mahdollisuuksiin. Näiden teemojen opetus peruskouluissa alkaa syksyllä 2016, minkä takia tarjotaan tukea opettajien omakohtaiseen valmentautumiseen tässä tehtävässä.

Linkki tukee oppimista ja harrastuneisuutta tietojenkäsittelyn useilla alueilla:

  • tiedon haun ja monipuolisen digitaalisen esittämisen erilaisia sovellusohjelmia käyttäen,
  • tietämykseksi jalostamisen datasta, - erilaisten mallien muodostamisen ja niiden varassa ongemien ratkaisemisen ja
  • ohjelmoinnin graafisilla ja tekstuaalisilla välineillä.

 

Lapsille ja nuorille Linkki järjestää vuosittain syys- ja kevätlukukausina kerhoja eritasoisille ohjelmoijille, myös yhdessä muiden matemaattis-luonnontieteellisten aineiden LUMA-keskusten kanssa. Kesäisin järjestetään leirejä. Valmennusta lukio- ja peruskouluikäisille järjestetään eräisiin kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmointikisoihin. Yhteistyöverkostoon kuuluvat myös HelMet-kirjastot, joissa järjestetään yhdessä matematiikan Summamutikka-keskuksen kanssa ongelmanratkaisukeskeisiä, ohjelmointiin orientoivia workshopeja.

 

Opettajat ja yliopisto-opiskelusta kiinnostuneet

Opettajille Linkki tarjoaa täydennyskoulutusta uuden opetussuunnitelman toteutusta tukemaan. Linkin tuottamat kerho-, leiri- ja ohhelmointitehtävät ohjaajanopastuksineen ovat opettajien vapaasti käytettävissä oppitunneilla. Oppilaille voi myös suositella virtuaalikerhoa, esimerkiksi ohjelmointiopetuksen eriyttämistilanteissa. Linkki pyrkii jatkossa myös koordinoimaan muualla tuotetun vastaavan materiallin saatavuutta Linkin sivuston kautta.

Linkki-vierailuja ja omalle ryhmälle räätälöityä toimintaa voi tiedustella koordinaattoreilta!

Erityisenä toimintatapana Linkki tarjoaa avointa verkkokurssia (MOOC, massive open online course) ohjelmoinnin perusteiden opiskeluun. Kurssi soveltuu etäkoulutuksena käytettäväksi yhdessä muiden kurssilaisten ja ohjaajien muodostamassa yhteisössä. Lisäksi kurssi toimii myös yhtenä sisäänottoväylänä Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintoihin.

 

Yhteystiedot

 

Osoite: Linkki, Tietojenkäsittelytieteen laitos,
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), 00014 Helsingin yliopisto.

Linkki-luokka on Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tiloissa, Exactum-rakennuksessa Kumpulan kampuksella. Katso kartta- ja matkustusohjeet laitoksen yhteystietosivulta tai suunnista Exactumin pääovelle tällä kartalla (pdf).Linkki-luokka on 2.kerroksen keskivaiheilla, viirein ja viitoin merkittynä.

 

Kontaktit