Sponsorit

Linkki avaa yhteistyökumppaneilleen ja yrityksille sponsoriohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja hankkia työelämärelevanttia näkemystä tietojenkäsittelyn roolista nyky-yhteiskunnan erilaisissa toiminnoissa.

Sponsoriohjelman kautta yritykset tai yhteisöt voivat ohjata varoja Linkin perustoiminnan (nuorten ja opettajien aktiviteetit: ohjelmointi, tietojenkäsittely, tvt-taidot, mediataidot, digiyhteiskuntataidot, turvallinen tietotekniikan käyttö, urakuvat) ylläpitämiseen ja laajentamiseen. Opettajien täydennyskoulutus ja kansallinen yhtenäisyys tieto-, viestintätekniikka- ja ohjelmointitaitojen opetuksen tasossa ja arvioinnissa ovat erityisen ajankohtaisia asiota.

Kontribuoida voi myös ilmoittautumalla asiantuntijaksi, joka voi vastata nuorten kysymyksiin urakuvista tai joka voi käydä kouluilla ohjaamassa omaan alaansa liityviä tunteja. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen linkki(at)cs.helsinki.fi.

Teemme yhteistyötä myös muiden kerhotoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Parhaillaan keräämme Suomen koko kuva -karttaa näistä kerhoista, kts. verkostot-sivuamme

 

 

Linkin tukijoita ja projektien rahoittajia

Sivu täydentyy vielä ...