Python

Python on tietokoneen tulkkaama tekstipohjainen ohjelmointikieli, jota suositellaan usein ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi varsinkin nuoremmille. Pythonin vahvuuksia on yksinkertainen kirjoitusasu sekä valmiit välineet tiedon säilyttämiseen ja käsittelyyn.

 

Materiaali